Policy för Tribotecs blogg

Tribotec älskar vi att ha kontakt med vår omvärld. Vi ser därför vår blogg som en naturlig mötesplats för alla som vill diskutera vår bransch – både med branschkollegor, kunder och med våra medarbetare.

Vår bloggpolicy - Tribotec

I bloggen råder sedvanlig netikett – diskutera i saklig ton och hyfsa argumenten.

Vi förbehåller oss rätten att radera innehåll som vi bedömer är kränkande eller stötande, marknadsför andras verksamheter, är brottsliga, inte håller sig till ämnet, bryter mot personuppgiftslagen eller liknande. Det är inte tillåtet att skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra. Den som vid upprepade tillfällen bryter mot denna policy kan stängas av från bloggen samt få sina kommentarer raderade.

Har du frågor eller vill du anmäla något?
Välkommen att kontakta oss på mejl: info@tribotec.se